Manuell överflyttning och vändning, förhöjningsklossar.

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud.
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället.

Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

Välkommen till en heldagsutbildning om manuella överflyttningshjälpmedel i sortiment. Dagen innehåller teoretiska och praktiska moment där du får lära dig att hantera och justera produkterna utifrån patientfall. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad trygghet i val av överflyttningshjälpmedel

Vad får du lära dig?

  • Visning och genomgång av upphandlat sortiment.
  • Praktisk hantering av hjälpmedlen, bl.a. justering och montering av tillbehör utifrån personers olika förutsättningar.

Vilka delar består utbildningen av?

  • Introduktion och teoretisk genomgång.
  • Praktiska moment med möjlighet att prova, känna och jämföra aktuella produkter.
  • Diskussion.

Vem vänder sig utbildningen till?

Denna workshop är för dig som i din yrkesroll förskriver och/eller följer upp förskrivning av manuella överflyttningshjälpmedel.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen.