Att tänka på!

Ta helst måtten om morgonen eller låt benet vila högt i minst 15 minuter. Om patienten har ett stort ödem är det bättre att bandagera extremiteten tills ödemet avtar innan måtten tas för att få en passande storlek på strumpan.

Måttbandet ska ligga tätt på huden utan att vara spänt. Mått Y över hälen samt mått D under knävecket skall vara lösa.