Patientinformation

Det är viktigt att patienten, eller den som ska sköta av- och påtagningen av strumporna får träna på detta med sina hjälpmedel vid utprovningen. Fel i tekniken ska korrigeras.

Skötselråd följer med strumpan, men ge patienten informationen även muntligt. Informera patienten om att strumpan skall tvättas minst varannan dag.

Informera patienten om hur länge strumpan håller sin kompression, vanligtvis 6 månader och att den bör bytas ut mot en ny efter det såvida den inte går sönder.

Patienten bör också kontakta utprovaren om strumpan inte längre passar t.ex. på grund av upp- eller nedgång i vikt eller vid vissa andra tillstånd som påverkar benstorleken.

Det får aldrig göra ont när patienten har strumpan på sig!

Strumpan ska tas av till natten.

Huden torkar ut lätt när man använder