Tillvägagångssätt

Beställning av kompressionsstrumpor gör du i IT-systemet webSESAM. Om du saknar behörighet till webSESAM hittar du information och blankett för ansökan här .

Välj vilken kompressionsstrumpa som du vill beställa. Sök fram beställningsblankett/mätprotokoll för kompressionsstrumpan på företagets webbplats, du hittar länkarna till företagens webbplatser här. Fyll i beställningsblanketten/mätprotokollet i datorn.

1. Om beställningsunderlaget/mätprotokollet går att spara ner i din dator bifogar du det alltid med beställningen i webSESAM. Se instruktion: Beställningsunderlag bifogas i webSESAM

 2. Om beställningsblanketten/mätprotokollet inte går att spara ner i din dator så skriver du ut det. Genomför beställningen i webSESAM. Se instruktion: Beställningsunderlag faxas till Hjälpmedelscentralen På beställningsblanketten/mätprotokollet anger du sedan det unika kundordernummer somdu får när du genomfört kondordern i webSESAM. Faxa beställningsunderlaget/mätprotokollet till Hjälpmedelscentralen på faxnummer 010-435 78 00.

Patientuppgifter behöver inte uppges på beställningsblanketten utan enbart kundordernummer från webSesam.

Om patienten ska betala sin strumpa själv, som vid beställning av kompressionsklass 1 eller stödstrumpa, behöver du endast fylla i beställningsblankettenmätprotokollet och skicka det direkt till företaget.

  

Beställningsunderlag bifogas i webSESAM

Beställningsunderlag faxas till Hjälpmedelscentralen