Jour

 

Jourreparation gäller för sängar, personlyftar, luftfyllda madrasser, manuell rullstol för självständig förflyttning, drivaggregat för självständig förflyttning, elrullstol för inomhusbruk.

Rätten till jour, avseende de hjälpmedel angivna i tabellen nedan, bedöms av förskrivaren. Artikelnummer rätt till jour beställs i webbsesam och informationsblad lämnas till patient.

Checklista för bedömning av behov av jourreparation

 

Artikel nr

Benämning

 

Jour

01113

Rätt till Jour Drivaggregat för självständig förflyttning

01111

Rätt till Jour Elrullstol för inomhusbruk

01112

Rätt till Jour Manuell rullstol och självständig förflyttning


Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska i samband med förskrivning eller leverans få skriftlig information om vad jourreparation innebär och hur tjänsten beställs.

Telefonnumret finns dels i den skriftliga informationen men också på det aktuella hjälpmedlet om det är lyftar, sängar och madrasser.

Bedömer du att felet är så allvarligt att det behöver åtgärdas inom 8 arbetstimmar (gäller vardagar) ska du alltid kontakta din vårdkontakt för rehabilitering, som vid behov kan beställa ett akut avhjälpande underhåll. 

Vad innebär jourreparation?

Jourreparation innebär att behov av reparation kan anmälas utanför ordinarie öppettider. Reparationen utförs i ditt hem.

Bedömer Hjälpmedelscentralens tekniker att felet kan åtgärdas hemma hos dig ska tekniker vara på plats hos dig inom 5 timmar, om inte du och tekniker kommer överens om någon annan tidpunkt. 

När kan det vara aktuellt med en jourreparation?

Nödsituationer som kan vara aktuellt med jourreparation är om något av dessa hjälpmedel inte fungerar och det i sin tur medför en stor påverkan på, och är avgörande för:

  • att du ska kunna äta och dricka
  • att du ska kunna förflytta dig till och från toalett och säng
  • om det trasiga hjälpmedlet medför risk för att du skadar dig 

Övriga hjälpmedelsbehov räknas inte som akuta utan brukaren får vänta tills nästkommande vardag för att kontakta Hjälpmedelscentralen eller sin vårdgivare och beställa reparation.  

När och hur kan jag anmäla behov av jourreparation?

Vardagar klockan 16.30 – 22.00 och

lördagar, söndagar och röda dagar klockan 08.00 – 22.00 

När du ringer till Hjälpmedelscentralen kommer den tekniker som svarar att ställa ett antal frågor till dig. Beroende på vilket hjälpmedel det gäller och vad det är som gått sönder så bedömer teknikern tillsammans med dig vilken åtgärd som är möjlig. Det är inte alla fel som kan åtgärdas hemma hos dig. Hjälpmedlet kan behöva hämtas in till Hjälpmedelscentralens verkstad och reservdelar kan behöva beställas. Om felet kan åtgärdas på plats i ditt hem, behöver ni också göra upp om tidpunkt för när tekniker ska komma hem till dig.

När och hur kan jag anmäla behov av reparation under ordinarie öppettider?

Du kan kontakta antingen Hjälpmedelscentralen på telefon 010-473 80 80, eller din aktuella vårdkontakt för rehabilitering, enligt de instruktioner du fick i samband med förskrivningen.

Ordinarie öppettider hos Hjälpmedelscentralen är vardagar klockan 08.00 -16.30.

Säng och sänglyft

Felsökning: Kontrollera att sängens alla sladdar är anslutna ordentligt, till vägguttag, manöverdosa, motorer och att ingen sladd är i kläm.

Fel som åtgärdas på jourtid är: Om en säng har fastnat i ett sådant läge att brukaren inte kan ta sig i och ur. Om sängryggens vinkel har fastnat i uppvinklat läge

Personlyftar

Felsökning: Kontrollera att lyften har laddats och att sladden till manöverdosa är ansluten samt att ingen sladd är i kläm. Kontrollera också att knappen för nödstopp inte är intryckt.     

Har lyften fastnat i upplyft läge finns nödsänkning, se bruksanvisning.

På nyare modeller av lyftar kan en orange informationslampa tändas på manöverpanelen. Den indikerar behov av årlig besiktning. Lyften kan användas som vanligt tills besiktningen är genomförd.

Fungerar inte personlyften efter felsökning kan jourreparation utföras
 

Luftfyllda madrasser

Använd instruktion/felsökningsschema som finns i hjälpmedlets bruksanvisning.

Kontrollera alltid att nödvändiga sladdar och slangar är anslutna. 

 

Har du frågor om jourservice? Kontakta sektionschef

Lotta Lindgren 010-441 32 28

Jonas Andersson 010-441 32 76

Infoblad jourrep. luftfylld madrass
Infoblad jourrep. manuella rullstolar, drivaggregat, elrullstolar
Infoblad jourrep. elektrisk reglerbar säng, sänglyft, personlyft