Avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll beställs i webSesam av förskrivaren. Underhållet ska företrädesvis ske på hjälpmedelscentralen. Avhjälpande underhåll påbörjas inom 3 arbetsdagar efter beställning i webSesam och genomförs inom 10 arbetsdagar. Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Hjälpmedelscentralen har som mål att avhjälpa de allra flesta felen inom 1- 6 dagar

För bästa möjliga service är det viktigt att:
Ange individnummer på hjälpmedlet
Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner
Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat, om åtgärden ska ske hos patienten/er arbetsplats
En kortfattad och saklig beskrivning vad felet gäller. Var den trasiga detaljen är placerad, höger, vänster, fram eller bak

Patient, anhörig, personal kan också beställa avhjälpande underhåll genom att ringa vår kundtjänst eller göra felanmälan via vår webb

Felanmäl ditt hjälpmedel

Guide till förskrivare vid val av arbetsorder

Avhjälpande Underhåll - utföres på HMC
Välj denna när patienten/anhörig/personal själv ta med sig hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen. Patienten eller angiven kontaktperson kommer att bli uppringd för tidsbokning. Kontrollera att kontaktuppgifter är korrekta!

Avhjälpande underhåll - hos kund/brukare
Välj denna när patient/anhörig/personal inte har någon möjlighet att ta med sig hjälpmedlet till oss utan att vi tar oss antingen till förskrivarens arbetsplats eller till patientens vistelseadress. Det är viktigt för oss att det tydligt framgår var hjälpmedlet finns.

Avhjälpande underhåll - Snabbservice (kan inte bokas i webSESAM)
Patienten kontaktar själv HMC och bokar tid när denne kan lämna in sitt hjälpmedel inom 3 arbetsdagar. Omfattar i första hand rollatorer och rullstolar, övriga hjälpmedel efter överenskommelse. HMC registrerar arbetsordern. Snabbservice är öppet vardagar mellan 09:00-14:00.

Avhjälpande underhåll - Knutpunkt
En överenskommelse mellan lokal vårdgivare och närmaste hjälpmedelscentral om service på en central plats. Kontakta teamchef för underhållsteam vid intresse av att skapa knutpunkt. Därefter kan denna arbetsordertyp användas.

Avhjälpande underhåll - vid önskemål om Teknisk översyn
Vid vissa förskrivningar kan förskrivaren göra bedömning om att ett hjälpmedel behöver en ”teknisk översyn”, en typ av avhjälpande underhåll där det krävs teknisk kompetens. Exempel är när hjälpmedlet utsätts för extra belastning, brukare/patienter som ligger nära max brukarvikt, brukare/patienter med spasticitet där en besiktning av t.ex. svetsfogar bör ske. Förskrivaren ska alltid göra en egen översyn av hjälpmedlet innan beställning sker. Bedömer förskrivaren att hjälpmedlet inte är i gott skick beställs och behöver ses över av tekniker beställs en teknisk översyn från hjälpmedelscentralen registrera någon av de olika Avhjälpande underhållsarbetsordrarna.

Beskriv i beställningen vilka delar som är speciellt utsatta så att rätt reservdelar kan införskaffas. Teknisk översyn är ett planerat underhåll som inte styrs av ledtiden utförs inom 10 dagar, tekniker ska däremot inom 10 dagar kontakta brukare/patient för att överensk