Hjälpmedelscaféer

Hjälpmedelscafé - en samlingsplats för service av enklare art, av tex rollator, manuella rullstolar m m som initierats antingen av förskrivare eller Hjälpmedelscentral. Vi står för den tekniska kompetensen. Ni står för bokning av lokaler, ev underhållning och kaffe! Det förekommer att ett hjälpmedelscafé bokas i samband med Säkerhetsdagar för äldre och liknande lokala aktiviteter.

Intresserad av Hjälpmedelscafé?

Kontakta teamchefen på närmaste Hjälpmedelscentral:
Borås : Teamchef Helena Åström,  tel: 010-441 40 61
Möndal: Teamchef Bengt Gustafsson, tel: 010-441 24 61
Skövde: Teamchef Almir Avdic, tel: 010-441 32 51
Uddevalla: Teamchef Tanja Karlsson,  tel: 010-441 26 33

Hjälpmedelscaféer

Rullstolscafé