Akut avhjälpande underhåll

Akut avhjälpande underhåll (åtgärd inom 8 arbetstimmar) beställs alltid av förskrivare i webSESAM*. Akuta behov som åtgärdas ska vara kopplade till svårigheter att sköta basala behov som att äta och dricka, förflytta sig till och från toalett eller säng, eller situationer där det finns risk för vårdskada. Det gäller även kommunikationshjälpmedel, för att kunna meddela sig och motta information för att tillgodose de basala behoven Övriga hjälpmedelsbehov räknas inte som akuta utan brukaren får, trots besvär, klara sig den tid det tar för ordinarie reparation att utföras (påbörjas inom 3 arbetsdagar och utföras inom 10 arbetsdagar). Dessa reparationer har Hjälpmedelscentralen som mål att i de allra flesta fall klara av inom 1-6 arbetsdagar.

Akut avhjälpande underhåll ingår ej i funktionshyran utan debiteras.

*Undantag: vissa hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet kan hjälpmedelsanvändaren själv beställa genom att ringa till kundtjänst.*