Teknisk översyn

Vid vissa förskrivningar kan förskrivaren göra bedömning om att ett hjälpmedel behöver en "teknisk översyn", en typ av avhjälpande underhåll där det krävs teknisk kompetens. Exempel är när hjälpmedlet utsätts för extra belastning, brukare/patient/användare som ligger nära max brukarvikt, brukare/patient/användare med spasticitet där en besiktning av tex svetsfogar bör ske. Förskrivaren ska alltid göra en egen översyn av hjälpmedlet innan beställning sker. Bedömer förskrivaren att hjälpmedlet är i gott skick beställs ingen åtgärd. Anser förskrivaren att hjälpmedlet behövs ses över av tekniker beställs en teknisk översyn från hjälpmedelscentralen. Beställningen görs i webSESAM via arbetsorder Avhjälpande Underhåll. Beskriv i beställningen vilka delar som är speciellt utsatta så att rätt reservdelar kan medtagas. Teknisk översyn är ett planerat underhåll som inte styrs av ledtiden utföres inom 10 dagar, tekniker ska däremot inom 10 dagar kontakta patienten för att överenskomma tid.