Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hur nöjd är du med Regionservice tjänster?

I november skickas en kundenkät ut till de förvaltningar som använder och beställer Regionservice tjänster.

Sedan styrmodellen för servicesamspelet infördes har Regionservice genomfört mätningar av förvaltningarnas förtroende för Regionservice som serviceleverantör. Servicenämnden har nu beslutat att kundnöjdhet ska mätas på alla Regionservice tjänster minst en gång per år, både bland de som beställer tjänster och de som använder tjänster.

Resultatet av mätningarna kommer att ge en viktig indikation på hur väl Regionservice uppfyller förväntningarna på de tjänster som levereras och om vad som kan behöva utvecklas för att ge ännu bättre service i framtiden.

Enkäten kommer att skickas via e-post i november till utvalda målgrupper.

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på enkäten!

 • Fotograf: Regionservice

  Vi har haft ett jättebra samarbete, från osäkerheten i början av pandemin, under dess mest intensiva skede och nu när vi börjar att gå in i någon form av nytt normalläge. Det är slutsatsen från de möten jag haft med förvaltningscheferna i hälso-och sjukvårdsförvaltningarna och koncernkontoret sedan jag i juni tillträdde som tillförordnad servicedirektör.

 • Fotograf: Regionservice

  För att underlätta för kunderna har konferenscentrum slagit samman extern och intern konferensbokning. Inom kort ges hjälp med rådgivning och bokning via en och samma kontaktväg för både VGR:s konferensanläggningar och externa konferensanläggningar.

 • Fotograf: Regionservice

  I november skickas en kundenkät ut till de förvaltningar som använder och beställer Regionservice tjänster.

 • Fotograf: Camilla Lindberg, Regionservice

  Den digitala posthanteringen ökar samtidigt som det skickas färre fysiska brev. Regionservice har fått i uppdrag att se över posthanteringen för att spara tid och resurser till hälso- och sjukvården.

 • Fotograf: Anders Carlson

  Ökad kontroll och bättre styrning. Det ska det nya IT-stödet för MIV leda till. Nu är systemet igång på SkaS Skövde.

 • Fotograf: Regionservice

  Maten är en viktig del i patientens tillfrisknande. Tjänsten Rätt kost till rätt patient är under ständig utveckling.

 • Fotograf: Regionservice

  Västra Götalandsregionen kommunicerar i dagsläget på olika sätt digitalt med invånare i regionen. Just nu pågår projektet Digital inbjudan till vårdmöte som ska ge patienter möjligheten att få digitala vårdkallelser via 1177.se.

 • Fotograf: Regionservice

  För att säkerställa en bred förankring i samtliga förvaltningar i regionen tar Kundrådet nu över funktionen som styrgrupp.

Senast uppdaterad: 2020-09-25 10:16