Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rätt kost till rätt patient – en av Regionservice tjänster

Maten är en viktig del i patientens tillfrisknande. Tjänsten Rätt kost till rätt patient är under ständig utveckling.

Område Måltider på Regionservice levererar varje år 2,7 miljoner patientmåltider till elva sjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjukhusköken levererar också de livsmedel till vårdavdelningarna som behövs för patientens omvårdnad.

Tjänsten Rätt kost till rätt patient (patientmåltider) levereras som många andra tjänster varje dag, året runt - det serveras frukost, lunch och middag, samt mellanmål. Olika patientgrupper har olika behov av mat men behoven skiljer sig också åt mellan individer. Det kan vara specifika sjukdomstillstånd, kombinationer av flera sjukdomar, allergier, religiös tro, ålder eller behov av konsistensanpassad mat.

- Kroppen behöver näring och tillräckligt med energi för att kunna läka och återhämta sig, säger Linda Martinsson, områdeschef Måltider. Därför är maten en viktig del i tillfrisknandet. Patientmaten som vi serverar följer de näringsrekommendationer och riktlinjer som finns för mat på sjukhus. Därför finns det olika sorters koster för olika patientgrupper och det finns även flera rätter att välja mellan på lunchen och middagen.

Genom att låta patienten få välja mellan måltidsalternativen, och eventuellt portionsstorlek, ökar chansen till en mer positiv måltidsupplevelse samt att maten äts upp. Detta gynnar patientens välbefinnande och nutritionsstatus samt minskar matsvinnet. Patienterna kan enkelt gå in på webben och hitta dagens meny där.

En utmanande tjänst

Måltiders uppgift är att leverera en kostnadseffektiv leverans, hushålla med resurser, bidra till att minska matsvinnet och se till att köken är ändamålsenligt utrustade - dock utan att ge avkall på kvalitet. Inte alltid en lätt uppgift:

-  Tre rätter ska varje dag tillgodose flera tusentals kunder i ett åldersspann på 2-99 år, vilket är en utmaning, säger Linda Martinsson. Våra kockar jobbar ständigt med att förfina och förbättra våra recept. VGR har också ett mål att 40% av maten ska vara ekologisk, klimatsmart och hållbar, det vill säga vi ska minska klimatavtrycket från våra måltider. Och förutom att maten ska vara klimatsmart ska livsmedelskostnaden rymmas inom budget, maten ska vara näringsriktig, kunna varmhållas och transporteras samtidigt som den ska tillgodose många olika smaker. Kockarna ska ha en stor eloge för deras arbete med denna utmaning.

Kylda rätter – en framtidslösning

Ett utvecklingsområde som Måltider under många år arbetat med är den flexibla måltidslösningen med kylda portionsrätter. Syftet med de kylda rätterna är att patienter som av olika skäl inte vill eller kan äta på ordinarie serveringstider ska kunna få god och näringsriktig mat, utöver den ordinarie menyn. Speciellt på vårdavdelningar med kort vårdtid kan kylda portionsrätter ge goda effekter. För patienterna innebär det ökad valmöjlighet avseende både tid och maträtt. För vården innebär det minskat matsvinn och mindre tidsstyrning för måltidsserveringar.

- Vårdavdelningar slipper extrabeställa matbrickor för att säkerställa att mat ska finnas för exempelvis nyinkomna patienter på vårdavdelningen, berättar Linda Martinsson. Kylda portionsrätter passar även bra på vårdavdelningar där patienter själv kan hämta mat samt i alla lägen där anhöriga vill kunna äta tillsammans med sina nära och kära. På Mölndals Sjukhus och Högsbo Sjukhus finns ett antal vårdavdelningar där kylda portionsrätter dagligen används med gott resultat.

Fakta

 • Sjukhusköken är KRAV-certifierade
 • Patientmat och livsmedel beställs via kostdatasystemet Matilda. 

Kylda portionsrätter

Rätterna produceras i köket på Sahlgrenska och levereras till sjukhuskök inom hela Västra Götalandsregionen. Maten tillagas och kyls ned för att sedan förpackas i en förpackningsmaskin i modifierad atmosfär, vilket gör att maten får en hållbarhetstid på 12 dagar. Lådorna förses därefter med en etikett med information om innehåll och bäst-före-datum.

Vårdavdelningarna beställer i Matilda det antal kylda rätter som önskas och rätterna levereras upp till vårdavdelningarna med de dagliga livsmedelsvagnarna. Sedan start har totalt 200 000 stycken kylda rätter levererats till patienterna.

Läs mer på: regionservice.vgregion.se/patientmaltider

 • Fotograf: Regionservice

  Vi har haft ett jättebra samarbete, från osäkerheten i början av pandemin, under dess mest intensiva skede och nu när vi börjar att gå in i någon form av nytt normalläge. Det är slutsatsen från de möten jag haft med förvaltningscheferna i hälso-och sjukvårdsförvaltningarna och koncernkontoret sedan jag i juni tillträdde som tillförordnad servicedirektör.

 • Fotograf: Regionservice

  För att underlätta för kunderna har konferenscentrum slagit samman extern och intern konferensbokning. Inom kort ges hjälp med rådgivning och bokning via en och samma kontaktväg för både VGR:s konferensanläggningar och externa konferensanläggningar.

 • Fotograf: Regionservice

  I november skickas en kundenkät ut till de förvaltningar som använder och beställer Regionservice tjänster.

 • Fotograf: Camilla Lindberg, Regionservice

  Den digitala posthanteringen ökar samtidigt som det skickas färre fysiska brev. Regionservice har fått i uppdrag att se över posthanteringen för att spara tid och resurser till hälso- och sjukvården.

 • Fotograf: Anders Carlson

  Ökad kontroll och bättre styrning. Det ska det nya IT-stödet för MIV leda till. Nu är systemet igång på SkaS Skövde.

 • Fotograf: Regionservice

  Maten är en viktig del i patientens tillfrisknande. Tjänsten Rätt kost till rätt patient är under ständig utveckling.

 • Fotograf: Regionservice

  Västra Götalandsregionen kommunicerar i dagsläget på olika sätt digitalt med invånare i regionen. Just nu pågår projektet Digital inbjudan till vårdmöte som ska ge patienter möjligheten att få digitala vårdkallelser via 1177.se.

 • Fotograf: Regionservice

  För att säkerställa en bred förankring i samtliga förvaltningar i regionen tar Kundrådet nu över funktionen som styrgrupp.