Behöver du hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel? Du som har behov av hjälpmedel skall kontakta din rehabmottagning, vårdcentral, läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, logoped eller annan yrkeskategori som har rätt att förskriva hjälpmedel och som kan göra en bedömning av dina behov.

Hjälpmedelscentralen ansvarar inte för hjälpmedel inom syn, hörsel, ortopedi, inkontinens och diabetes.

Hjälpmedelscentralen hyr inte ut eller säljer hjälpmedel till privatpersoner. 

Läs mer här: