Vill du lämna tillbaka hjälpmedel?

Vill du lämna tillbaka hjälpmedel? Om behovet av hjälpmedel upphör och du behöver hjälp med återlämningen, kontaktar du din förskrivare som ansvarar för att skriva en hämtorder. Vill du som privatperson själv ombesörja återlämningen av hjälpmedel, är du välkommen att komma direkt till Hjälpmedelscentralen under våra öppettider. Kontakta receptionen (undantag Mölndal där skyltning till speciell återlämningsplats finns), som ger dig vidare information om var/hur du ska återlämna dina hjälpmedel.