Besöksparkering

Hjälpmedelscentralen har besöks- och handikapparkering i anslutning till entrén. Det krävs inget särskilt tillstånd för att stå på handikapparkeringen, men de är i första hand till för dig som har behov av att parkera nära vår entré.