Manuella beställningar

Manuell beställning för personer som vistas i Sverige utan tillstånd, personer med skyddade personuppgifter, EU-medborgare, utomlänspersoner och avvikande betalare ska registreras med en arbetsorder i webSESAM.

För att du ska kunna registrera en beställning till en person som är asylsökande och har ett LMA-nummer krävs först att Kundtjänst registrerar personen i Hjälpmedelscentralens system, detta gör du genom att först registrera en arbetsorder enligt instruktionen som du hittar nedan under
rubriken "LMA – Asylsökanden – Dossiernummer". Efter den inkomna arbetsordern registrerar Kundtjänst in personen i systemet och därefter kommer du att få ett mail i din inkorg i webSESAM att registreringen är klar och att du nu kan registrera kundordern på personens
LMA-nummer (XX-XXXXXX).

Nedan  ser du guider som visar hur beställningen går till samt den manuella beställningsblanketten som ska bifogas till arbetsordern.

Har du frågor/funderingar som berör beställningen i webSESAM, kontakta gärna vår kundtjänst, 010-473 80 80, val webSESAM supporten, öppet måndag-fredag kl. 08.00-12.00. 

EU-medborgare
LMA - Asylsökanden - Dossiernummer 
Skyddad identitet
Utan tillstånd
Utomläns
Avvikande betalare


Information om beställning till person från land som saknar sjukvårdsavtal från Sverige

Beställningsblankett bifogas till webSESAM