Beskrivning av telefonval

När du ringer till kundtjänst kommer du att erbjudas olika val:

Val 1
Privatpersoner/hjälpmedelsanvändare
Felanmälan av hjälpmedel/eller redan felanmält hjälpmedel, övriga frågor
Efter val 1 kommer du att få ytterligare 2 val:

  • Val 1, för dig som vill felanmäla hjälpmedel eller har frågor på redan felanmält hjälpmedel
  • Val 2, övriga frågor 


Val 2
Förskrivare/beställare
Efter val 2  kommer du att få ytterligare 7 val:

Du kan även maila in din fråga till info.hmc@vgregion.se

-Val 0
Grundutrustning
Frågor som rör beställning av grundutrustning

-Val 1
Leverans Kundorder
Frågor som avser lagersaldo på tillgängliga artiklar, kundorder,hämtorder, lagerpåfyllnad till bufferförråd, turbilstider, makulering av kundorder och hämtorder, byte av mottagare av hygienhjälpmedel mellan sammanboende

-Val 2 
Teknisk support på hjälpmedel
Tillhandahåller teknisk support avseende underhåll och teknisk rådgivning för hjälpmedelsprodukter.

-Val 3
Hjälpmedelskonsulent, Information och vägledning kring hjälpmedel
Kl. 8.00-12.00 kommer du att få 2 val: 

  • Val 1, Information och vägledning som berör sittdynor, ryggdynor och manuella rullstolar.
  • Val 2, Information och vägledning som berör övriga produktområden.

Kl. 13.00–16.30 kopplas du direkt till konsultation övriga produktområden.

Gäller din fråga sittdynor, ryggdynor och manuella rullstolar,
välj med fördel att ringa på förmiddagen.

-Val 4
webSESAM support

Kl. 8.00-12.00
Frågor som handlar om hur man använder programmet, ansökan/frågor kring behörighet, användar-
ID och lösenord till webSESAM

  • Val 1, frågor för inloggning, lösenord, behörigheter
  • Val 2, övriga frågor om webSESAM systemet

 

 -Val 5
Fakturafrågor
Kundfakturafrågor som avser fakturering av hjälpmedel, restvärde, svinnrapporter. Manuella kundorder som avser asylsökande, skyddad ID, vistas i sverige utan tillstånd, EU medborgare mm. Flyttärenden, byte av betalare, övriga ekonomiska ärenden

-Val 9
Övriga ärenden
Ärenden från privatpersoner/hjälpmedelsanvändare men också samtal där aktivt knappval inte är gjort