Felanmäl ditt hjälpmedel

(gäller inte grundutrustning, se Våra tjänster - Grundutrustning)

 

För akut åtgärd eller allmän översyn på ditt hjälpmedel ska du alltid vända dig till din förskrivare som registrerar felanmälan och har kontakt med hjälpmedelscentralen. 

Vid övriga Felanmälningar ringer du vår kundtjänst eller felanmäler via vår webb. För att vi ska kunna ge bästa möjliga service behöver vi ha följande uppgifter: 

  • Hjälpmedlets Individnummer
  • Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner
  • Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat

Reparationen ska i mesta möjliga mån ske på hjälpmedelscentralen. 

Felanmäl via telefon

Felanmäl via webben