Information till dig som har fått låna ett hjälpmedel

För att hjälpmedlet ska fungera på rätt sätt så ska du använda, underhålla och rengöra ditt hjälpmedel enligt bruksanvisningen och din förskrivares individuella anvisning. 

Du får inte göra någon åverkan på ditt lånade hjälpmedel som att montera egna delar, extrautrustning eller göra några ingrepp på hjälpmedlet.

Du kan bli ersättningsskyldig om:

  • hjälpmedlet inte används enligt bruksanvisning.
  • förskrivarens individuella anvisning inte följs.
  • hjälpmedlet inte underhålls och/eller rengörs enligt bruksanvisning.
  • hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning.
  • du förlorar hjälpmedlet på grund av oaktsamhet.
  • hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning från vårdgivare.
  • du gör åverkan på lånade hjälpmedel som t.ex. klistrar på märken/ skumgummi, målar hjälpmedlet eller monterar på krokar.
  • du monterar eller kombinerar tillbehör (inklusive programvara) och extrautrustning eller privata hjälpmedel på lånade hjälpmedel.

När det blir aktuellt att återlämna ditt lånade hjälpmedel, ska det vara komplett, väl rengjort och vid behov desinficerat.

Om du planerar att flytta eller vara bortrest under en längre tid ska du vända dig i god till din förskrivare/ förskrivande enhet för att få information om vilka regler som då gäller. 

Ditt hjälpmedelslån är registrerat hos din vårdgivare/ förskrivande enhet. Förskrivaren har rätt att göra uppföljning och ny behovsbedömning. Bedömningen kan leda till att förskrivare byter ut hjälpmedlet eller att det
ska lämnas tillbaka.