Synpunkter på Hjälpmedelscentralens sortiment

Kom gärna med synpunkter på hjälpmedelscentralens sortiment!

Vi beaktar dina synpunkter eller önskemål i vårt arbete med att utveckla sortimentet. Vi har dock ingen möjlighet att besvara eller återkoppla dina synpunkter personligen.

Vänligen skriv inte in några personliga uppgifter, då sidan inte behandlas under sekretess.