Utvärdering Minimässa: Avtal Diabeteshjälpmedel

Lärde du dig dig något som du kan ha nytta av i din yrkesroll?
Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna Minimässa till någon?