Utvärdering Sesam LMN för beställare

Lärde du dig dig något som du kan ha nytta av i din yrkesroll?