Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Målbild Måltider - ett mångårigt utvecklingsarbete

Servicenämnden har ansvaret för Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet och dess utveckling. Nu är många års arbete sammanfattat i en slutrapport.

2013 godkände regionfullmäktige fastslagen målbild för måltidsprocessen inom VGR. Efter många års arbete med att förändra köken och patientmåltidsprocessen för att möta målbilden, så sammanfattas allt arbete nu i en slutrapport. Den godkändes av servicenämnden den 19 november 2020.

- Det har varit en lång resa men så här i efterhand när vi tittar tillbaka så ser vi hur mycket som vi har åstadkommit, säger Linda Martinsson, områdeschef Måltider.

Multifunktionell måltidslösning

Målbilden bygger på att måltidslösningen ska vara multifunktionell där patienternas behov och sjukhusens lokala förutsättningar, som till exempel geografi och patientkategori, styr. Därför skiljer sig leveranslösningen för patientmat åt mellan olika sjukhus, och inom sjukhus. Det innebär också att alla kök inte behöver ha alla funktioner, som till exempel produktion av portionsförpackad mat, som finns på Sahlgrenska och på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Dessa två kök försörjer övriga kök inom regionen med kylda portionsrätter, en måltidslösning som erbjuder patienter och anhöriga en flexibel och hållbar måltid.  

Patientmåltider av hög kvalitet

Vidare har en omfattande verksamhetsutveckling av patientmåltider skett gällande kvalitet, miljö, utbud, hållbarhet, arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi. 

- Vi har utvecklat recept, tagit fram en meny med kylda rätter för att få flexibilitet och har en varierad meny med flera alternativ att välja mellan. Ett stort arbete har gjorts kring måltidernas klimatpåverkan, såsom ökad mängd ekologiska livsmedel, KRAV-certifiering av kök, minskad CO2-ekvivalenter per portion samt minskat matsvinn, berättar Linda Martinsson.

2019 års patientenkät visade att 90% av kunderna var nöjda med maten, varav 32 % var mycket nöjda. Dock visade enkäten att enbart 55% upplevde att de fick möjlighet att välja mat. Det är önskvärt att fler patienter får välja vilken mat de vill äta.

Utveckling av lokaler och utrustning

En utmaning har varit att säkra lokaler och utrustning utifrån livsmedelshygien och arbetsmiljöperspektivet.

- Innan var köken inom VGR i dåligt skick och i stort behov av upprustning av både lokaler och utrustning. Fram till 2020 har omfattande ombyggnader och reinvesteringar genomförts och några kök är fortfarande i planeringsstadiet, berättar Linda Martinsson. Många vårdavdelningar har säkert lagt märke till att det också är nytt porslin och nya matvagnar som håller både värme och kyla.

De flesta befintliga kök har i första hand utvecklats och inte avvecklats. På grund av fallande portionsvolymer har vissa kök gjorts om till mottagningskök eller stängts för att minska de fasta kostnaderna och därmed kunna minska kostnaderna per portion.

Invigning av köket på Sahlgrenska sjukhuset. 

Kostnad för patientmåltider

Under perioden 2014 – 2020 har genomförda förändringar, investeringar och ombyggnader inom ramen för ”målbild Måltider” minskat sjukhusens totala kostnad för tjänsten patientmåltider. Den totala kostnadspåverkan fram till 2020 innebär en minskning med -3,64 kr per portion, beräknat i 2019 års priser, en volym på 2 800 000 portioner per år och exklusive effekterna av ny hyresmodell. 

Däremot så har bland annat volymminskningar bland patientmåltider resulterat i att kostnad per portion har ökat, då stor del av de fasta kostnaderna ska fördelas på färre portioner. Samtidigt blir resultatet av volymminskningen en besparing för sjukhusen.  

- Om man jämför de nationella medelvärdena för andra sjukhuskök i landet så är kostnaden för VGR:s patientportion väsentligt lägre. Mediankostnaden för producerad lunch respektive middag var år 2019 77 kr per portion för samtliga deltagare i Best Service. För Regionservice medverkande kök var mediankostnaden 73 kr, säger Linda Martinsson.

Vad återstår?

I ”målbild Måltider” fanns inriktningen att brickdukning skulle vara förstahandsalternativet för alla stora kök, eftersom denna måltidslösning ger lägst totalkostnad för regionen samt frigör tid för vården. Dialog kommer att föras med de sjukhus som ännu inte har brickdukning. Framöver kommer också dialoger med kommuner i Västra Götaland initieras för att eventuellt hitta samarbeten för att öka effektivitet och kvalitet i måltidsprocesser.

Är du intresserad av att veta mer kan du läsa hela slutrapporten här:

Slutrapport Målbild Måltider

Fakta

 • Ekologiska livsmedel har ökat från 15 % till 40 % från 2013-2020.
 • Klimatpåverkan har minskat med 26 % sedan 2016.
 • Matsvinn har minskat från 140 g till 112 g från 2013 -2020
 • Fotograf: Regionservice

  Servicenämnden har ansvaret för Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet och dess utveckling. Nu är många års arbete sammanfattat i en slutrapport.

 • Fotograf: Regionservice

  Under perioden 10-30 november har du som kund chansen att svara på den kundenkät som Regionservice skickar ut till de förvaltningar som använder och beställer våra tjänster.

 • Fotograf: Regionservice

  På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har renoveringar för psykiatriavdelningen och infektionsavdelningen genomförts och nya byggnationer färdigställs nu i olika etapper.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, 200 vårdcentraler och 17 sjukhus i Västra Götaland. De finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice har efter ett lyckat införande på område Sahlgrenska beslutat att starta bemanningspool på flera sjukhusområden. Område Fyrbodal och Skaraborg är redan igång.

 • Fotograf: Regionservice

  Materialförsörjning i vården MiV 2.0 håller på att införas på flera avdelningar på Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS) och inom kort också i den nya tillbyggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra sjukhuset.

 • Fotograf: Regionservice

  Har du behov av att genomföra en konferens, mässa eller ett event? Ta hjälp av Event och mötesservice före, under och efter ditt arrangemang. Digitala lösningar är ett effektivt sätt för kommunikation, även i större grupper och för olika ändamål.

 • Fotograf: Regionservice

  Från och med den 1 januari 2021 tar Regionservice över driften av Närhälsans konferenslokaler på Kungshöjd i Göteborg. De nya lokalerna kommer kunna bokas via VGR Konferensbokning.

 • Fotograf: Regionservice

  Nyligen lanserade Löneservice en första digital utbildning i Heroma Webb för chefer inom regionen. Utbildningen går att hitta via Lärportalen.

 • Fotograf: Regionservice

  Under oktober deltog Ekonomiservice från Regionservice digitalt på Visma Commerce Användardagar. På konferensen tilldelades VGR en andraplats för att ha ökat andelen ordermatchade fakturor i Marknadsplatsen med 17 procent under året.

 • Fotograf: Regionservice

  Resultatet av mätningen som gjordes under vecka 40 visar en minskning av det totala matsvinnet på - 8 gram per portion sedan föregående mätning som gjordes vecka 10. Samtidigt har även antal tillagade portioner minskat med nästan 12%.

Senast uppdaterad: 2023-12-20 15:25