Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Serviceleveranser till nya byggnader på Södra Älvsborgs sjukhus

På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har renoveringar för psykiatriavdelningen och infektionsavdelningen genomförts och nya byggnationer färdigställs nu i olika etapper.

Den nya utbyggnaden för psykiatrin öppnades den 1 november 2020 men redan förra året lämnade Mikael Joensuu, verksamhetsutvecklare på Regionservice, ett budgetunderlag till de tjänster som skulle levereras dit. 

- Jag gjorde en ekonomisk uppställning räknat på volym på lokalvård, byggstäd och på andra kostnader som man inte tänker på vid nybyggnationer. Båda byggnaderna tillsammans ökade den totala ytan med cirka 8500 kvadratmeter, så SÄS önskade ett underlag för att kunna budgetera för 2020, berättar Mikael.

Regionservice har varit delaktig i projektgruppen från ett tidigt skede, vilket var ett lyckat koncept.

- Så borde det vara i alla om- och nybyggnationer för att få en så väl genomarbetad plan som möjligt. Vi har ett väldigt bra samarbete med SÄS, det har bara blivit bättre och bättre, säger Mikael.

Ett nära samarbete är nyckeln

Redan under 2016 startade SÄS och Regionservice upp driftsmöten för att få en jämnare leverans och ett bättre samarbete. Formen är veckovisa korta avstämningsmöten dit alla frågor lyfts som har med serviceleveransen att göra. Mikael menar att det långvariga nära samarbetet underlättar när det blir nya stora projekt eller exempelvis förändrade förutsättningar vid en pandemi.

- Det finns alltid frågor, från både vården, servicechefer och sjukhusledning, som kan tas om hand och bearbetas, berättar Mikael. Varje möte tas den gångna veckan upp, vad har hänt, är det något som kan förbättras? Vad händer nästa vecka? På så sätt får båda parter reda på saker i god tid, vi kan stämma av utökningar och minskningar av uppdrag och både Regionservice och SÄS kan i sin tur sedan förankra eventuella förändringar.

SÄS har en utsedd kontaktperson, Zeina Zimmerman, med tydligt mandat och ansvar att följa upp leveransen och att föra med sig inkomna förfrågningar från vårdpersonalen.

-  För mig som är ny i rollen som kontaktperson mellan Regionservice och verksamheten har det varit värdefullt med ett redan etablerat välfungerande arbetssätt. Regionservice utstrålar verkligen en anda av service på alla nivåer och inga frågor är för stora eller för små. Under årets pandemi har chefer och medarbetare på Regionservice tagit ett extra steg framåt och avlastat verksamheten på flera områden och efterfrågan bara ökar, berättar Zeina.

 • Fotograf: Regionservice

  Servicenämnden har ansvaret för Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet och dess utveckling. Nu är många års arbete sammanfattat i en slutrapport.

 • Fotograf: Regionservice

  Under perioden 10-30 november har du som kund chansen att svara på den kundenkät som Regionservice skickar ut till de förvaltningar som använder och beställer våra tjänster.

 • Fotograf: Regionservice

  På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har renoveringar för psykiatriavdelningen och infektionsavdelningen genomförts och nya byggnationer färdigställs nu i olika etapper.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, 200 vårdcentraler och 17 sjukhus i Västra Götaland. De finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice har efter ett lyckat införande på område Sahlgrenska beslutat att starta bemanningspool på flera sjukhusområden. Område Fyrbodal och Skaraborg är redan igång.

 • Fotograf: Regionservice

  Materialförsörjning i vården MiV 2.0 håller på att införas på flera avdelningar på Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS) och inom kort också i den nya tillbyggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra sjukhuset.

 • Fotograf: Regionservice

  Har du behov av att genomföra en konferens, mässa eller ett event? Ta hjälp av Event och mötesservice före, under och efter ditt arrangemang. Digitala lösningar är ett effektivt sätt för kommunikation, även i större grupper och för olika ändamål.

 • Fotograf: Regionservice

  Från och med den 1 januari 2021 tar Regionservice över driften av Närhälsans konferenslokaler på Kungshöjd i Göteborg. De nya lokalerna kommer kunna bokas via VGR Konferensbokning.

 • Fotograf: Regionservice

  Nyligen lanserade Löneservice en första digital utbildning i Heroma Webb för chefer inom regionen. Utbildningen går att hitta via Lärportalen.

 • Fotograf: Regionservice

  Under oktober deltog Ekonomiservice från Regionservice digitalt på Visma Commerce Användardagar. På konferensen tilldelades VGR en andraplats för att ha ökat andelen ordermatchade fakturor i Marknadsplatsen med 17 procent under året.

 • Fotograf: Regionservice

  Resultatet av mätningen som gjordes under vecka 40 visar en minskning av det totala matsvinnet på - 8 gram per portion sedan föregående mätning som gjordes vecka 10. Samtidigt har även antal tillagade portioner minskat med nästan 12%.

Senast uppdaterad: 2020-11-25 10:52