Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionservice inför intern bemanningspool

Regionservice har efter ett lyckat införande på område Sahlgrenska beslutat att starta bemanningspool på flera sjukhusområden. Område Fyrbodal och Skaraborg är redan igång.

Bakgrunden till projektet har bland annat varit att servicechefer (första linjens chefer) önskat stöd i rekryteringsprocessen av timvikarier samt i bemanningsprocessen. Vid utvärderingen framkom att servicecheferna lyckades frigöra cirka fyra timmar i veckan, tid de bland annat har kunnat lägga ute i verksamheten och mer tid för samtal med medarbetarna.

- Poolens införande har medfört mer frigjord tid till linjechefer vilken nyttjats till kvalitets- och förbättringsarbete, berättar Patrik Gidmo, områdeschef för område Sahlgrenska. För timvikarierna innebär det också en förbättrad arbetsmiljö. Vid bokning får de ett sms med information om var de ska arbeta och vem det är som ska visa området.

Bemanningspoolerna

I nuläget består bemanningspoolen område Sahlgrenska av cirka 40 timvikarier och tre fastanställda. De anställda har kompetens inom dagligstäd, storstäd, maskin/tvättstuga, transport, operationsstäd och Bild- och innovationscentrum.

Område Fyrbodal har i dagsläget cirka 60 personer i sin bemanningspool, varav två fastanställda, på tre olika orter Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. Bemanningspoolen täcker serviceuppdrag inom materialhantering, patienttransport (endast NÄL), måltidshantering, storstäd, intern logistik (endast Uddevalla sjukhus), samt lokalvård. Inom lokalvård finns kompetens inom dagligstäd, patientnära städ, tvättstuga, operationsstäd och slutstäd.

Bemanningspoolen område Skaraborg består av cirka 32 timvikarier. De anställda har kompetens inom dagligstäd, storstäd, maskin/tvättstuga, operationsstäd, mellan- och slutstäd, transport och material- och textilpåfyllnad.  

Härnäst ska bemanningspool förberedas för område Södra Älvsborg och resterande av Göteborgsområdet.

 

 • Fotograf: Regionservice

  Servicenämnden har ansvaret för Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet och dess utveckling. Nu är många års arbete sammanfattat i en slutrapport.

 • Fotograf: Regionservice

  Under perioden 10-30 november har du som kund chansen att svara på den kundenkät som Regionservice skickar ut till de förvaltningar som använder och beställer våra tjänster.

 • Fotograf: Regionservice

  På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har renoveringar för psykiatriavdelningen och infektionsavdelningen genomförts och nya byggnationer färdigställs nu i olika etapper.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, 200 vårdcentraler och 17 sjukhus i Västra Götaland. De finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice har efter ett lyckat införande på område Sahlgrenska beslutat att starta bemanningspool på flera sjukhusområden. Område Fyrbodal och Skaraborg är redan igång.

 • Fotograf: Regionservice

  Materialförsörjning i vården MiV 2.0 håller på att införas på flera avdelningar på Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS) och inom kort också i den nya tillbyggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra sjukhuset.

 • Fotograf: Regionservice

  Har du behov av att genomföra en konferens, mässa eller ett event? Ta hjälp av Event och mötesservice före, under och efter ditt arrangemang. Digitala lösningar är ett effektivt sätt för kommunikation, även i större grupper och för olika ändamål.

 • Fotograf: Regionservice

  Från och med den 1 januari 2021 tar Regionservice över driften av Närhälsans konferenslokaler på Kungshöjd i Göteborg. De nya lokalerna kommer kunna bokas via VGR Konferensbokning.

 • Fotograf: Regionservice

  Nyligen lanserade Löneservice en första digital utbildning i Heroma Webb för chefer inom regionen. Utbildningen går att hitta via Lärportalen.

 • Fotograf: Regionservice

  Under oktober deltog Ekonomiservice från Regionservice digitalt på Visma Commerce Användardagar. På konferensen tilldelades VGR en andraplats för att ha ökat andelen ordermatchade fakturor i Marknadsplatsen med 17 procent under året.

 • Fotograf: Regionservice

  Resultatet av mätningen som gjordes under vecka 40 visar en minskning av det totala matsvinnet på - 8 gram per portion sedan föregående mätning som gjordes vecka 10. Samtidigt har även antal tillagade portioner minskat med nästan 12%.

Senast uppdaterad: 2024-02-09 21:21