Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Införandet av MiV 2.0 i VGR pågår

Materialförsörjning i vården MiV 2.0 håller på att införas på flera avdelningar på Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS) och inom kort också i den nya tillbyggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra sjukhuset.

SkaS Skövde började införandet under hösten 2020 och idag är det totalt 20 vårdenheter som infört MiV 2.0 med tillhörande IT-stöd.

- Totalt ska MiV 2.0 införas på 36 enheter på SkaS. Hela införandet beräknas vara klart februari 2021, säger Malin Gunnarsson som är tjänsteutvecklare för MiV på SkaS.

Det pågår också ett intensivt förberedelsearbete för att införa MiV 2.0 i den nya tillbyggnaden till Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus som öppnar i mars 2021. I den nya tillbyggnaden kommer MiV 2.0 att implementeras på sju vårdenheter.

- Arbetet med att få allt på plats inför driftsättning nästa år löper på för fullt och jag ser fram emot de kommande månaderna när projektet går in i sitt slutskede, säger Sofia Romliden, verksamhetsutvecklare Logistik på Regionservice.

Parallellt med arbetet på SkaS Skövde och tillbyggnad Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus pågår även planeringen av ett regionalt breddinförande av MiV 2.0 i Västra Götalandsregionen, med start 2021. Ett förslag till införandeplan lyftes till kundrådet för intern service för beslut den 20 november.

Läs mer om MIV 2.0

Fakta

MiV står för Materialförsörjning i vården och är en av de prioriterade insatserna i Logistik- och försörjningsstrategin. Syftet är att utveckla och effektivisera materialförsörjningen inom vården och genom detta minska kostnaderna för materialhantering, frigöra tid i vården samt ha en ökad beredskap.

 • Fotograf: Regionservice

  Servicenämnden har ansvaret för Västra Götalandsregionens måltidsverksamhet och dess utveckling. Nu är många års arbete sammanfattat i en slutrapport.

 • Fotograf: Regionservice

  Under perioden 10-30 november har du som kund chansen att svara på den kundenkät som Regionservice skickar ut till de förvaltningar som använder och beställer våra tjänster.

 • Fotograf: Regionservice

  På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har renoveringar för psykiatriavdelningen och infektionsavdelningen genomförts och nya byggnationer färdigställs nu i olika etapper.

 • Fotograf: Regionservice

  Hjälpmedelscentralen är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, 200 vårdcentraler och 17 sjukhus i Västra Götaland. De finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

 • Fotograf: Regionservice

  Regionservice har efter ett lyckat införande på område Sahlgrenska beslutat att starta bemanningspool på flera sjukhusområden. Område Fyrbodal och Skaraborg är redan igång.

 • Fotograf: Regionservice

  Materialförsörjning i vården MiV 2.0 håller på att införas på flera avdelningar på Skaraborgs sjukhus Skövde (SkaS) och inom kort också i den nya tillbyggnaden på Drottning Silvias Barnsjukhus på Östra sjukhuset.

 • Fotograf: Regionservice

  Har du behov av att genomföra en konferens, mässa eller ett event? Ta hjälp av Event och mötesservice före, under och efter ditt arrangemang. Digitala lösningar är ett effektivt sätt för kommunikation, även i större grupper och för olika ändamål.

 • Fotograf: Regionservice

  Från och med den 1 januari 2021 tar Regionservice över driften av Närhälsans konferenslokaler på Kungshöjd i Göteborg. De nya lokalerna kommer kunna bokas via VGR Konferensbokning.

 • Fotograf: Regionservice

  Nyligen lanserade Löneservice en första digital utbildning i Heroma Webb för chefer inom regionen. Utbildningen går att hitta via Lärportalen.

 • Fotograf: Regionservice

  Under oktober deltog Ekonomiservice från Regionservice digitalt på Visma Commerce Användardagar. På konferensen tilldelades VGR en andraplats för att ha ökat andelen ordermatchade fakturor i Marknadsplatsen med 17 procent under året.

 • Fotograf: Regionservice

  Resultatet av mätningen som gjordes under vecka 40 visar en minskning av det totala matsvinnet på - 8 gram per portion sedan föregående mätning som gjordes vecka 10. Samtidigt har även antal tillagade portioner minskat med nästan 12%.

Senast uppdaterad: 2020-11-17 12:13