Kontaktuppgifter Kundfaktura

Kundfaktura

Kundfakturafrågor som avser fakturering av hjälpmedel, restvärde, svinnrapporter, flyttärenden, byte av betalare och övriga ekonomiska
ärenden.

Frågor kring manuella kundorder/ beställningar som avser avvikande betalare, utomlänspersoner, asylsökande, skyddad ID, vistas i Sverige utan tillstånd,
EU- medborgare mm.

010-473 80 80
val 2 därefter val 5 för kundfaktura

info.hmc@vgregion.se

Hjälpmedelscentralen Kundfaktura

Servicechef Edis Demir
edis.demir@vgregion.se
Tel: 010-441 40 61