Kontaktuppgifter Leverans

Lager, leverans eller kundorder

Frågor som avser lagersaldo på tillgängliga artiklar, kundorder, hämtorder, lagerpåfyllnad till bufferförråd, turbilstider, ändring/ makulering av kundorder och hämtorder, byte av mottagare av hygienhjälpmedel mellan sammanboende.

010-473 80 80
val 2 därefter val 1 för lager, leverans eller kundorder

info.hmc@vgregion.se

Hjälpmedelscentralen Borås

Servicechef Magnus Thell- Stenvall
magnus.thell@vgregion.se
Tel: 076-104 19 01

Koordinator Mikael Hammargren
mikael.hammargren@vgregion.se
Tel: 010-441 40 82


Hjälpmedelscentralen Mölndal

Servicechef Patrik Tydén
patrik.tyden@vgregion.se
Tel: 010-441 24 48

Servicechef Patrik Björkvall
patrik.bjorkvall@vgregion.se
Tel: 070-082 21 99

Servicechef Carolina Isacson
carolina.isacson@vgregion.se
Tel: 070-571 67 38

Servicechef Maria Carlberg
maria.carlberg@vgregion.se
Tel: 010-441 25 59

Koordinator Madeleine Andersson
madeleine.ma.andersson@vgregion.se
Tel: 010- 441 25 64

Koordinator Olle Litsen
olle.litsen@vgregion.se
Tel: 010- 441 25 95Hjälpmedelscentralen Skövde

Rekonditionering
Servicechef Jens Wallerman
jens.wallerman@vgregion.se
Tel: 072- 202 67 51

Koordinator Goran Ageton
goran.ageton@vgregion.se
Tel: 010- 441 32 48

Lager, leveranser transporter, inköp och buffertförråd
Servicechef Ingemar Larsson
ingemar.l.larsson@vgregion.se
Tel: 010- 441 32 36

Koordinator Simon Fransson
simon.fransson@vgregion.se
Tel: 010- 441 32 45


Hjälpmedelscentralen Uddevalla

Servicechef Gunilla Olsson
gunilla.olsson@vgregion.se
Tel: 010-441 26 88

Koordinator Kristoffer Lidman
kristoffer.lidman@vgregion.se
Tel: 010- 441 26 56