Utbildning/FoUUI

Kontaktuppgifter FoUUI
Frågor till Hjälpmedelscentralen som avser forskning, utbildning, utveckling och innovation
010-473 80 80 Val 2 därefter val 3 för Hjälpmedelskonsulent
info.hmc@vgregion.se

Hjälpmedelscentralen FoUUI
Processledare FoUUI Gunilla Ask
gunilla.ask@vgregion.se
Tel: 010-441 24 44

Direkt dialog med utbildningskoordinator/administratör kring pågående anmälningar och bokningar av utbildning:
ff.hmc.utbildning@vgregion.se