Val 1 - Lager/ Leverans/ Kundorder

Frågor som avser lagersaldo på tillgängliga artiklar, kundorder, hämtorder, lagerpåfyllnad till bufferförråd, turbilstider, ändring/ makulering av kundorder och hämtorder, byte av mottagare av hygienhjälpmedel mellan sammanboende.