Val 1- Felanmälan

Välj detta val om du vill felanmäla hjälpmedel eller har frågor på redan felanmält hjälpmedel. Detta val används även om du har hyrd grundutrustning som ska felanmälas dvs hjälpmedel som är märkta med en blå/ vit etikett.