Val 2 - Teknisk support på hjälpmedel

Tillhandahåller teknisk support avseende underhåll och teknisk rådgivning för hjälpmedel. Frågor gällande registrerade arbetsordrar.