Val 2- Övriga frågor

Övriga frågor från privatpersoner/ hjälpmedelsanvändare.