Val 9 - Övriga ärenden

Ärenden från privatpersoner/hjälpmedelsanvändare men också samtal där
ett aktivt knappval inte är gjort.