Ansökan om nytt kundnummer

Om du som beställare är osäker på vilket kundnummer och vilka faktureringsuppgifter ni har hos oss så ring oss gärna på telefonnummer
010- 473 80 80, val 2 därefter 0 för Grundutrustning.

Saknas ett kundnummer sedan tidigare fyll i blanketten, 
Ansökan om nytt kundnummer/ Ny betalare/ Ändrad faktureringsadress