Avhjälpande och förebyggande underhåll

Vid behov av avhjälpande underhåll och garantiåtgärder på hyrda hjälpmedel beställer du detta i första hand i webSesam genom att registrera en arbetsorder av typen avhjälpande underhåll.

Har du inte tillgång till webSesam ringer du till kundtjänst, 010-473 80 80,
val 1 därefter 1 för Felanmälan, där du får hjälp med att registrera arbetsordern.

Tänk på att ha hjälpmedlets individnummer tillgängligt, se bildexempel nedan.