Beställning av hjälpmedel som inte är förskrivet som ska monteras ihop med personligt förskrivet hjälpmedel

Hjälpmedel, t ex drivaggregat som ska monteras på personligt förskrivet hjälpmedel kan beställas på samma sätt som grundutrustning, under förutsättning att vårdgivaren har avtal för grundutrustning med Hjälpmedelscentralen.

Det måste vara samma betalningsform för grundutrustningen och för det personligt förskrivna hjälpmedlet, antingen hyrs båda eller så köps båda. Däremot behöver det inte vara samma betalare. Mottagare för grundutrustning är en enhet.

Krävs montering beställer handläggaren på Hjälpmedelscentralen detta om det anges på beställningsblanketten samt rullstolens individnummer som det ska monteras på.

Drivaggregat som grundutrustning i kombination med personligt förskriven specialanpassad rullstol

Som ovan beskrivits kan en personligt förskriven rullstol kombineras med drivaggregat under vissa förutsättningar. Arbetsorder Konsultation krävs alltid i samband med beställning av drivaggregat som grundutrustning.

I de fall en personligt förskriven rullstolen är specialanpassad måste hjälpmedelskonsulent eller konsultationstekniker bedöma om specialanpassningen påverkar kombinationen med drivaggregat. Följande gäller:

  • Om specialanpassningen inte påverkar kombinationen får drivaggregat som hyrs som grundutrustning monteras.
  • Om specialanpassningen bedöms vara av den omfattning att helheten, dvs rullstol + drivaggregat blir en specialanpassning måste drivaggregatet förskrivas på patient.

För att möjliggöra att kostnaden för personligt förskrivet drivaggregat hamnar på kommunen test av nytt arbetssätt, från 1 december 2023. Testperioden pågår fram till den 30 november 2024. 

Om patienten inte uppfyller kriterierna i handboken för förskrivning av drivaggregat, men kommunen är villig att stå för hyreskostnaden, behöver ansvarig på kommunen kontakta Primärvårdens hjälpmedelsenhet via funktionsbrevlådan pv.hjalpmedelsenhet@vgregion.se för överenskommelse att drivaggregatet skall förskrivas men kommunen stå för kostnaden. Kontakt ska tas innan montering sker. Information om individnummer på den specialanpassade rullstolen och fakturaadress inklusive organisationsnummer till kommunen som ska stå för kostnaden för drivaggregatet ska anges.

Hjälpmedelscentralen debiterar regionen och Primärvårdens hjälpmedelsenhet fakturerar kommunen.