Information om vad som ingår enligt avtal

Bakgrund

Vid sidan av Samarbetsavtalet finns för medverkande verksamheter i kommuner och Västra Götalandsregionen möjlighet att under avtalsperioden köpa och hyra grundutrustning. Detta omfattar hjälpmedel inom ordinarie sortiment till kommunernas och regionens egna verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Information om vad som ingår enligt avtal

Överenskommelsen omfattar att hyra eller köpa grundutrustning till vårdgivarnas egna verksamheter i Västra Götalandsregionen från Hjälpmedelscentralen inom aktuellt sortiment. I priset för hjälpmedel som köps innefattas fri leverans i funktionsfärdigt* skick till angiven plats i Västra Götalandsregionen samt två års garanti. 

För att se vad som finns i vårt sortiment, se våra sortimentsöversikter

Övrig produktinformation lämnas av Hjälpmedelscentralens konsulenter i kundtjänst, 010-473 80 80, val 2 därefter 3 för konsultation. Vårdgivaren har möjlighet att kontakta kundtjänst för att mot en kostnad erhålla rådgivning och konsultation.

*Leverans i funktionsfärdigt skick till brukare/förskrivare/förråd innebär att hjälpmedlet är monterat och klart att använda (dock inte inställt efter individuellt behov)