Instruktion vid beställning av Service och underhåll

Denna instruktion utgör ett stöd till Beställningsblanketten – Underhåll av kundägda hjälpmedel.

Instruktion
När ni har fel på er grundutrustning och behöver service är det några saker vi på Hjälpmedelscentralen behöver känna till för att kunna utföra en så god service som möjligt.

Nedanstående text i instruktionen, angiven med fet stil motsvarar fälten och dess innehåll på beställningsblanketten.

 • Skriv alltid in hjälpmedlets Individnummer, då kan vi se om
  hjälpmedlet omfattas av garanti, se bildexempel nedan.
  image0aj8h.png
   
 • Då ni fyller i blanketten ska Beställningsdatum och fältet för Kontaktperson vara ifyllt med namn, telefonnummer och e-post.
 • I fältet Felbeskrivning vid efterfrågad åtgärd vill vi att ni anger så noggrant som möjligt vad felet består i. Önskar ni åberopa garanti och garantiåtgärd så ange det. Är hjälpmedlet köpt från Hjälpmedelscentralen omfattas det av 2 års garanti. I de fall
  felet inte omfattas av garanti debiteras arbetstid, restid, körsträcka och
  materialkostnad.
 • Är hjälpmedlet inte köpt genom Hjälpmedelscentralen ber vi er att så noggrant som möjligt ange namnet på produkten i fältet Produktnamn, vid behov även i fältet Felbeskrivning vid efterfrågad åtgärd.
 • För att kunna använda tiden till att utföra service och underhåll så Ange var hjälpmedlet är placerat med en fullständig adress. Finns det ytterligare personer och telefonnummer för att vi på ett så enkelt sätt som möjligt ska få tillgång till hjälpmedlet går det bra att fylla på med det i detta fält.
 • Fältet Fakturaadress ska fyllas i med ert Kundnummer hos Hjälpmedelscentralen, Ansvarskod, referens etc. samt namn och adress.
 • Kontakta oss gärna innan ni skapar en beställning om ni har frågor eller om det råder oklarheter på telefonnummer 010 – 473 80 80, 
  val 2 därefter 0 för Grundutrustning