Leverans och hämtning av hjälpmedel

Leverans av hjälpmedel sker till den adress som har angetts i beställningen.

Hämtning av hyreshjälpmedel sker efter att hämtorder är lagd i webSesam. Har du inte tillgång till webSesam kan du använda blanketten Hämtorder

Tänk på att ha hjälpmedlets individnummer tillgängligt, se bildexempel nedan.