Svinnrapportering av hyrd grundutrustning

Om hjälpmedel som hyrs som grundutrustning har kommit bort kan ni antingen ringa vår Kundtjänst, 010-473 80 80,
val 2 därefter 5 för fakturafrågor, eller maila in ärendet till oss på
info.hmc@vgregion.se

Det vi behöver är ett eventuellt individnummer på huvudhjälpmedlet/ artikeln.
Om det är tillbehör som också saknas behövs artikelnummer även på dem.

Restvärdet på artikeln/ artiklarna kommer att debiteras på nästkommande faktura.

Hjälpmedlets individnummer finner ni på huvudhjälpmedlet, se bildexempel nedan.
imagenb9is.png