Information om akuta leveranser

Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av förskrivna hjälpmedel.

Syftet med akut leverans är att lösa ett akut behov av hjälpmedel hos en patient.

Förskrivare kan beställa akut leverans av hjälpmedel som finns för leverans inom 7 vardagar (lagervara). Efter överenskommelse kan även hjälpmedel med leveranstid inom eller över 17 vardagar (beställningsvara) levereras akut om dessa finns i lager hos Hjälpmedelscentralen.

Leverans ska ske inom 24 timmar. Vid särskilda behov ska leverans kunna ske samma dag.

Akut leverans debiteras med en akutavgift per order. Beställarens verksamhet (kund i Websesam) faktureras akutavgiften. Undantag finns för primärvården.

En akut beställning levereras utifrån produktens standardkonfiguration och med tillbehör som är lagervara. Vid behov av omfattande anpassning kan Hjälpmedelscentralen inte garantera att hjälpmedlet akut kan anpassas fullt ut efter den specifike patientens behov. En sådan anpassning får beställas i efterhand då den akuta situationen har lösts.

Hjälpmedelscentralen kvitterar leverans till patientens vistelseadress (ej sjukhus) senast klockan 8 påföljande arbetsdag.