Instruktion - Flytt av patientförskriven säng/stationär fristående lyft

Instruktion - Flytt av patientförskriven säng/stationär fristående lyft

Obs! Från och med 2022-03-01, så beställs tjänsten flytt av säng samt flytt av stationär fristående lyft via kontakt med kundtjänst 010-473 80 80 Val 2, därefter Val 5 Fakturafrågor.

Tjänsten går ej längre att beställa via webSesam – Se nedan.

Genomförande
Sängen/lyften måste vara synligt rengjord samt vid behov desinficerad innan
flyttning görs.

Patienten ska inför flytt av säng/ stationär fristående lyft kontakta förskrivare och ta reda på vilka villkor som gäller. Beställning av flytt måste ske senast en vecka innan uppdraget ska genomföras. Flytt av säng/ stationär fristående lyft mellan olika adresser, eller inom samma fastighet, ingår inte i funktionshyran för hjälpmedel.

Flyttning av säng kan utföras av patienten själv, vårdgivare eller av Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen ska alltid utföra sängflytt om flyttningen innebär att sängen behöver demonteras och/eller monteras för att kunna flyttas. Flytt av stationär fristående lyft skall alltid genomföras av Hjälpmedelscentralen.

När Hjälpmedelscentralen utför uppdraget:
Tjänsten Flytt av säng/ stationär fristående lyft debiteras med fasta avgifter som baseras på om sängen flyttas inom samma fastighet eller inom ett geografiskt område. Hjälpmedelscentralen utför uppdraget inom Västra Götalandsregionen.

Flyttar mellan geografiska områden, till exempel från Göteborgsområdet till Skaraborg, medges endast om sängen/lyften är specialanpassad.  I övriga fall ska hämtorder läggas på befintlig säng/ stationär fristående lyft och ny förskrivning ske till den nya adressen.

Aktuella priser finns på vårdgivarwebben; Specifikation gällande finansiell samverkan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)


När någon annan än Hjälpmedelscentralen flyttar sängen:
Flyttningen sker på ansvar av den som flyttar sängen. Flyttningen debiteras inte av Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedel som skadas i samband med att någon annan än Hjälpmedelscentralen flyttar sängen, kan komma att debiteras som onormalt slitage.

Flytt av fristående taklyft:
Flytt av stationär fristående lyft ska alltid utföras av Hjälpmedelscentralen,
då det krävs en besiktning av dess funktioner efter flytten. Detta för att säkerställa patientens säkerhet.

Beställning av tjänst:
Alla beställningar görs genom kundtjänst 010-473 80 80 Val 2, därefter Val 5 Fakturafrågor. Patienten kan själv beställa flytten efter avstämning med förskrivare, patienten kontaktar 010- 473 80 80 Val 1, därefter val 2. Tjänsten går ej längre att beställa via webSesam.

Fakturering:
Patienten står för kostnaden:
Om patienten själv beställer flytten faktureras patienten direkt för transporten. Om beställande enhet beställer flytten, men patienten ska stå för kostnaden, meddelar den beställande enheten patientens fakturaadress.

Beställande enhet står för kostnaden:
Om beställande enhet ska stå för kostnaden, meddelar beställaren den beställande enhetens fakturaadress.

 

2022-01-18
Författare: Christian Ahlborg
Beslutat av: Beredningsgrupp Avtal och Överenskommelse