Instruktion vid beställning av manuell rullstol med tillbehör

Beskrivning av de olika beställningssätten i webSesam:

Komponethantering:
Förskrivaren lägger beställningen på rullstol och de artiklar som önskas.
De artiklar som ingår i den produktgruppen hittas i systemet som komponent. När tillbehörsartikel läggs till på ordern så skall den kopplas till rullstolen som en komponent. Vill man ha artiklar från en annan leverantör läggs dessa på orderrad, samleverans bockas i och aktivitet/arbetsorder kopplas för att dessa också ska monteras innan utleverans.  

”ex. bälte och gör en aktivitet/arbetsorder för montering av bältet”

Så här komponethanteras order i webSesam, guide

Beställningsstöd:
Förskrivaren lägger alla artikelnummer som finns på beställningsstödet på ordern och bockar i samleverans, detta är viktigt för att få en komplett leverans. Vill man ha artiklar från en annan leverantör läggs dessa på orderrad, samleverans bockas i och aktivitet/arbetsorder kopplas för att dessa också ska monteras innan utleverans. 

”ex. bälte och gör en aktivitet/arbetsorder för montering av bältet”

Beställningsformulär:
Förskrivaren lägger sin order och bifogar beställningsformuläret. Vill man ha artiklar från en annan leverantör läggs dessa på orderrad, samleverans bockas i och aktivitet/arbetsorder kopplas för att dessa också ska monteras innan utleverans. 

”ex. bälte lägger du på orden med rullstolen och sätter samleverans och gör en aktivitet/arbetsorder för montering av endast bältet”

Montering utan huvudartikel:
Vid beställning av endast tillbehör utan huvudartikel där montering önskas, så måste texten ”montering önskas” skrivas i kommentarsfältet på ordern. Då blir artiklarna monterade innan utleverans.

Montering av rullstol och drivaggregat:
När rullstol och drivaggregat skall monteras ihop innan leverans är det extra viktigt att beställningen görs vid samma tillfälle, samleverans bockas i samt att aktivitet/arbetsorder kopplas till order. Både rullstol och drivaggregat följs åt i systemet och inget löper risk att levereras ut var för sig.

För de drivaggregat som förskrivaren själv kan beställa kommer det upp en röd text i webSesam ”Glöm inte att även registrera en aktivitet/arbetsorder för montering/installation”

Drivaggregat rekommenderade kombinationer


2021-01-19
Författare: Elisabeth Bohlin/ Maria Carlberg