När du ska lämna tillbaka hjälpmedlet till Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedlet ska vara väl rengjort.

Förbrukningsartiklar som slangar, vattenbehållare eller mask kastar du i dina vanliga sopor. Risken att föra smitta vidare minskar om slangar, masker och uppsamlingsburkar inte skickas med till Hjälpmedelscentralen.

Finns vatten eller annan vätska kvar kan den lätt rinna ut och förstöra apparaten under transporten.

OBS! att vid felrapport eller medicinteknisk avvikelse på aktuell utrustning skall alltid förbrukningsartiklarna följa med.