Utvärdering av hjälpmedel

Utvärdering av ett hjälpmedel som inte ingår i Hjälpmedelscentralens sortiment kan initieras av vårdgivare, personal på Hjälpmedelscentralen eller av leverantör. Förslag på produkter för utvärdering kan lämnas till produktkonsulent: hmc.produktteam@vgregion.se

Produktkonsulent samråder med beredningsgrupp Handbok & Sortiment hälso- och sjukvård gällande beslut om utvärdering.

Förskrivning av utvärderingsprodukt ska föregås av godkännande av kostnadsansvarig.