Invacare

Invacare är idag ett av världens största företag inom hjälpmedelsbranschen som tillverkar och säljer produkter för funktionshindrade och äldre med inriktning på återskapande av en aktiv livsstil. Invacare är en global verksamhet med huvudsäte i Ohio, USA. Tillverkning sker på flera olika platser i Europa i egna fabriker. Säljbolaget Invacare AB har idag ett 60-tal anställda och det svenska huvudkontoret ligger i Spånga, Stockholm
Mer information finns på vår hemsida: https://www.invacare.se/sv/om-oss

 

Informationsblad/ Broschyrer

E-Motion M25                                                             

 Viamobil V25                                                                 

Smoov

 

Produktfilm

E-Motion M25

E-Motion M25

Viamobil V25

Smoov

Smoov

Smoov

Smoov