Invacare

Invacare är idag ett av världens största företag inom hjälpmedelsbranschen som tillverkar och säljer produkter för funktionshindrade och äldre med inriktning på återskapande av en aktiv livsstil. Invacare är en global verksamhet med huvudsäte i Ohio, USA. Tillverkning sker på flera olika platser i Europa i egna fabriker. Säljbolaget Invacare AB har idag ett 60-tal anställda och huvudkontor i Spånga. Mer information finns på vår hemsida: invacare.se

Informationsblad/ Broschyrer

XLT Max

Azalea och Azaela Assist

Produktfilm

Azalea rygg breddning

Azalea rygg höjning

Azalea rygg lågmonterad

Azalea rygg vända

Azaela sits justering

Azalea benstöd justering