Panthera

Panthera AB har tillverkat Aktivrullstolar i 30 år. En bred kompetens av terapeuter, produktspecialister, ingenjörer och användare som samarbetar vid utveckling av nya produkter. Vi finns i 40 länder världen över och innehar titeln ”världens lättaste rullstol” med vår Panthera X. Mer information finns på vår hemsida: panthera.se

Informationsblad/ Broschyrer


S3 Familjen - standard lättvikt

S3 Swing Familjen – standard lättvikt, svängbara benstöd

U3 Rullstolar – standard lättvikt aktiva användare

U3 Light Rullstolar – extrem lättvikt

Panthera X - Världens lättaste rullstol

Bambino 3 – Den nya barnstolen

Micro - För de allra minsta barnen

Utökat sortiment


Produktfilm

S3/U3 rullstolar

Panthera X - världens lättaste stol

Bambino 3 – Nya barnrullstolen