Sortimentsnytt Spolvätskor nr 1/ 2019 - Förändring i sortimentet spolvätskor