Vad är Allmän sjukvård?

Hemspirometri

AsthmaTuner är en digital spirometer som används som behandlings- och egenvårdsverktyg för astma genom att mäta din aktuella astmanivå. En digitalt kopplad lungfunktionsmätare, som enkelt synkas med AsthmaTuners app via bluetooth och ger dig instruktioner för eventuell behandling. Kan även kopplas digitalt till din vårdgivare

Injektion och Infusion

Inom Injektion och Infusion hittar du förbrukningsartiklar till centralvenösa infarter såsom PICC-line och Port-a-cath samt förbrukningsartiklar till pumpar för parenteral nutrition, gammaglobulin och Apomorfin

Mucoclear

Hyperton koksaltlösning (Mucoclear) är en inhalationslösning och används för att öka sekretutvecklingen i luftvägarna vid slembildning med hjälp av osmotisk effekt.

Spolvätskor

Spolvätskorna har flera olika användningsområde: exempelvis spolning av fister, sår och urinblåsa samt spolning/sköljnin av ögon till befuktare till respiratorer.